Wie zijn wij

Graag stellen wij ons aan u voor: bureau Ensing&Ensing     (E & E). Wij handelen onder de naam –rechargeplus- vanuit diverse disciplines, te weten counseling, coaching en financieel advies. Wij hebben als doel de mens (weer) volwaardig te laten participeren in de maatschappij en daarmee een zinvol bestaan te laten leiden.

Wij gaan dit doen door goed te luisteren naar onze deelnemers en van hieruit op te bouwen. Niet door een geforceerde en eenzijdige benadering, maar juist vanuit de visie dat elk mens respect verdient, en ook meer mogelijkheden in zich heeft dan vooraf werd vermoed. Geduld en begrip zijn de kernbegrippen, maar een belangrijke voorwaarde is de wederzijdse bereidheid tot inspanning.

IMG-20160620-WA0000

 

Bert Ensing,  geboren 18-12-1948. Na een ruim dertigjarige carrière in het bankwezen ben ik me meer gaan interesseren voor de mens achter de bankzaken.

Ik besloot de twee jarige opleiding tot Stress Counseler te gaan volgen. Ik ben door de- Stichting Counseling Nederland- gecertificeerd als Stress Counseler. Sindsdien heb ik me naast vrijwilligerswerk ingezet voor o.a. Humanitas.

Marion Ensing, geboren 12-6-1978. Na de studie maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik een aantal jaren actief geweest als persoonlijk begeleidster in de psychosociale zorg. De mensen die ik toen begeleidde hadden een psychiatrische achtergrond. De insteek was om hen zo “normaal”mogelijk mee te laten draaien in de hectische maatschappij waar veel van mensen wordt verwacht. Vooral voor mensen met een geestelijke bagage valt dit niet altijd mee. Door samen te werken ( wederzijdse inspanning)  en naast elkaar te staan heb ik gezien dat mensen meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Vervolgens ben ik gaan werken als office-manager in Medisch Tandheelkundig Centrum “MTC De Gelderse Poort “. Hier richt ik mij op Medische-Tandheelkundige en Psychosociale dienstverlening.Het Medisch Tandheelkundig Centrum biedt o.a begeleiding aan extreme angst patiënten.

Wat het Centrum mijn ziens echt onderscheid is dat er oog is voor de mens en diens persoonlijke levensomstandigheden . Niet iedereen kan zich dure behandelingen veroorloven. Wij  denken met de patiënten mee door gezamenlijk zorgplannen op te stellen. Hierbij worden helderde doelen  geformuleerd en nagestreefd. Patiënten weten precies waar ze aan toe zijn, en wat ze zelf kunnen doen. Ook wordt er gelijk een duidelijk financieel plaatje gepresenteerd en kunnen we gezamenlijke afspraken hierover maken.

Naast het werk als office manager heb ik op afspraak spreek uren met cliënten die gebruik willen maken van de diensten van Rechargeplus.

Ik heb in 2015 de opleiding voor Professioneel Coach -EQA Practitioner Niveau (NOBCO) afgerond vanuit mijn interesse voor zingeving aan de mens met als thema: -De mens is de architect van zijn eigen toekomst-

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde en in persoonlijke coaching.

Ik ondersteun mensen op het gebied van welzijn en effectiviteit in werk en privéleven. Het streven is om de deelnemers optimaal te laten functioneren en presteren in werk en in privéleven.

Hierbij worden heldere doelen opgesteld, met als resultaat:

  • Nieuw perspectief
  • Hernieuwde beleving
  • Verfrissende uitdaging
  • Duidelijkheid